Naročila in kupci

Pregled naročil, delo z naročili, statusi naročila, dodajanje novega kupca, B2B kupec, ostali tipi kupcev, skupina oz. grupa kupca, obvestilo o naročilu, sprememba statusa naročila

Peter avatar
5 člankov v tej zbirki
Avtor: Peter